Demografik Yapı

 

Yaş Ortalaması

35

Kadın Çalışan Oranı

%33

Erkek Çalışan Oranı

%67

Eğitim Seviyesi

%78 Lise ve Üzeri Mezun

Ortalama Kıdem

4,5 yıl

Son 5 yıllık Personel Büyüme Oranı

%47