İnsan Kaynakları Politikamız

 

Aydın Group olarak tüm şirketlerimizde ortak yürüttüğümüz İnsan Kaynakları Politikamızın temelini çalışan memnuniyeti ve Aydın Group bilinci ile çalışmak oluşturmaktadır. Kalite standartlarına uyumlu ve müşteri odaklı olma hedefinde insan kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak ulaşacağına inanan Aydın Group, yetkinliği, performansı ve motivasyonu yüksek “İnsan Kaynağına Yatırım ile Büyüme” felsefesini benimsemiştir.

Politikamızın temeli; norm kadroların belirlenmesi, her iş ve pozisyon unvanı için gerekli personel niteliklerinin ve yetkinliklerinin belirlenmesi, insan kaynağının ve bütçesinin planlanması, görüşme süreçleri sonunda adayların seçilmesi, işe alınması, görevlendirilmesi, geliştirilmesi, işe uyum ve diğer eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlanması, kariyer planlamasının yapılması, performans değerlendirmeleri, ücret yönetimi ve tüm İnsan kaynakları süreçlerinin ve çalışmalarının uygun ve adil yöntemlerle gerçekleştirilmesine dayanmaktadır.

Aydın Group olarak değerlerimiz, politikalarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda bizimle beraber yürüyen ve beklentileri karşılayan tüm çalışanlarımızı, şirkete sağladıkları değer doğrultusunda objektif ve adil bir şekilde ücretlendiriyoruz. Şirket hedefleri doğrultusunda performansa ve enflasyona dayalı olarak değerlendirmeler yılda bir kez yapılmaktadır.

İnsana ve iş hayatına olan saygımız ile iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirerek İş Sağlığı ve Güvenliği faktörünü ön planda tutmak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde önlemler almak ve yapılanmak insan kaynakları politikamızda önem verilen konulardandır.