İnsan Kaynakları Süreçleri

 

Ücret Sistemi

Ücret sistemiyle amacımız; çalışanların toplam gelirlerini güncel ücret piyasasına göre belirlenmiş rekabetçi ve adil kurumsal politikalara göre belirlemektir. Ücretler; bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, şirketin ödeyebilme gücü ve şirket içi denge doğrultusunda, yılda bir kez değerlendirilip gözden geçirilmektedir. Şirketimiz her yıl çeşitli ücret araştırmalarına katılarak ücret ve yan fayda stratejisini gözden geçirir.

Çalışanlarımıza;

Ücret (Yılda 12 maaş + 3 yarım maaş ikramiye olmak üzere 13,5 maaş).
Prim /Satış Primi (belirli görev ve pozisyonlarda) sunulmaktadır.

Yan Faydalar

Şirketimizin çalışanlarına sağladığı yan faydalar verildiği kişiler açısından bakıldığında ikiye ayrılmaktadır:
A. Tüm çalışanlara sağlanan olanaklar
B. Görevi tanımı gereği sağlananlar

A. Tüm Çalışanlara Sağlanan Olanaklar
  • Özel Sağlık Sigortası (yatarak tedavileri kapsayacak şekilde)
  • Eğitim: Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek üzere
  • Sosyal Yardımlar (Evlenme, Doğum yardımı vb.)
  • Öğle Yemeği
  • İş Yeri Sağlık Hizmeti
  • Personel Taşıma Hizmeti
  • Ferdi Kaza Sigortası
  • İşveren katkılı Bireysel Emeklilik Sistemi
B. Görevi Gereği Çalışanlara Sağlanan Olanaklar
  • Araç tahsisi
  • Cep telefon cihazı ve hat tahsisi
İzin Politikası

Şirketimizde yürürlükteki İş Kanunu’na uygun olarak izin hakkı sunulmakta ve uygulanmaktadır. Buna göre 1 yılını dolduran çalışana 14 iş günü ücretli izin verilmektedir.

Yetenek Yönetimi

Büyüyen organizasyonumuzda, şirketimizi ileriye götürecek en nitelikli gençleri ve tecrübeli profesyonelleri şirketimize kazandırmayı, sahip olduğumuz yetenekleri geliştirmeyi hedeflemekteyiz.