Eğitim ve Gelişim Politikamız

 

İşe alınan çalışanlar için uygun oryantasyon programları hazırlanır ve uygulanır. Oryantasyon programında amaç çalışanın işe ve işletmeye uyumunu hızla sağlayarak performansı arttırmak ve işgücü devir oranını azaltmaktır. Bu amaçla çalışana; şirket politikaları, kalite politikaları, şirketin organizasyon yapısı, sosyal haklar ve sorumluluklar, iş koşulları, iş güvenliği ve Aydın Group’ta iş hayatı ile ilgili tüm bilgiler verilir.

Aydın Group eğitim ve gelişim faaliyetleri yıllık olarak planlanır. Yılın başında çalışanlardan, yöneticilerden, iş süreçlerinin gerektirdiği ihtiyaçlardan ve iş güvenliği açısından yapılması gereken eğitimlerden yola çıkılarak yıllık eğitim planı oluşturulur. Oluşan eğitim planı dahilinde çalışanlarımızın kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri, kişisel hedeflerine ulaşmaları, işlerini daha iyi yapabilmeleri, değişime ve gelişime ayak uydurarak şirketi de ileriye taşımaları amacı ile gerekli eğitim ve gelişim olanakları sağlanır. Ayrıca yıl içinde beliren ihtiyaçlar dahilinde de plansız eğitimler organize edilmektedir.

Staj Olanakları

Aydın Group olarak öğrencilerin lise ve üniversitelerden edindikleri teorik bilgilerin yanı sıra iş hayatını tanımaları, iş deneyimi kazanmaları ve hayata hazırlanmalarına katkıda bulunmak amacı ile lise ve üniversite öğrencilerine staj olanakları tanıyoruz. Staj başvuruları iletişim halinde olunan okullardan, web sitemiz üzerinden ve referanslar aracılığı ile alınmaktadır. Departmanların ihtiyaçları doğrultusunda öğrenciler ile görüşmeler yapılmakta ve staj dönemi başlatılmaktadır.

Aydınlık Akademi

Yönetim anlayışımız, bireysel ve toplumsal yaşamın her alanında gelişmeye açık bir bakış açısına sahiptir. Çalışanlarımızla birlikte kültüre, sanata, eğitime, bilime ve spora katkı sağlayacak çalışmalar yürüterek kurumsal gelişim ve verimliliği arttırmayı hedefliyoruz.

Dayanışma ve iş birliği içinde yürüttüğümüz Aydınlık Akademi’de:

  • Kurum içi ve dışı eğitimler,
  • Online eğitimler,
  • Sertifikalı uzmanlık eğitimleri,
  • Mesleki eğitimler,
  • Teknik eğitimler,
  • Kişisel gelişim eğitimleri,
  • Yönetici yetiştirme programları,
  • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri,
  • Sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler gibi çalışmalar yapılmaktadır.