Eğitim ve Gelişim Politikamız

 

İşe alınan çalışanlar için uygun oryantasyon programları hazırlanır ve uygulanır. Oryantasyon programında amaç çalışanın işe ve işletmeye uyumunu hızla sağlayarak performansı arttırmak ve işgücü devir oranını azaltmaktır. Bu amaçla çalışana; şirket politikaları, kalite politikaları, şirketin organizasyon yapısı, sosyal haklar ve sorumluluklar, iş koşulları, iş güvenliği ve Aydın Group’ta iş hayatı ile ilgili tüm bilgiler verilir.

Aydın Group eğitim ve gelişim faaliyetleri yıllık olarak planlanır. Yılın başında çalışanlardan, yöneticilerden, iş süreçlerinin gerektirdiği ihtiyaçlardan ve iş güvenliği açısından yapılması gereken eğitimlerden yola çıkılarak yıllık eğitim planı oluşturulur. Oluşan eğitim planı dahilinde çalışanlarımızın kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri, kişisel hedeflerine ulaşmaları, işlerini daha iyi yapabilmeleri, değişime ve gelişime ayak uydurarak şirketi de ileriye taşımaları amacı ile gerekli eğitim ve gelişim olanakları sağlanır. Ayrıca yıl içinde beliren ihtiyaçlar dahilinde de plansız eğitimler organize edilmektedir.

Staj Olanakları

Aydın Group olarak öğrencilerin lise ve üniversitelerden edindikleri teorik bilgilerin yanı sıra iş hayatını tanımaları, iş deneyimi kazanmaları ve hayata hazırlanmalarına katkıda bulunmak amacı ile lise ve üniversite öğrencilerine staj olanakları tanıyoruz. Staj başvuruları iletişim halinde olunan okullardan, web sitemiz üzerinden ve referanslar aracılığı ile alınmaktadır. Departmanların ihtiyaçları doğrultusunda öğrenciler ile görüşmeler yapılmakta ve staj dönemi başlatılmaktadır.